La justícia europea avala que els homosexuals quedin exclosos de la donació de sang

Imposa mesures concretes per poder fer-ho, com la justificació que es tracti d'una necessitat sanitària

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha avalat aquest dimecres que els estats puguin excloure permanentment els homosexuals de donar sang si així ho justifica la situació sanitària al seu país. L'alt tribunal europeu, amb seu a Luxemburg, puntualitza que, per fer-ho, "cal demostrar que aquestes persones estan exposades a un risc elevat de contraure malalties infeccioses greus, com el VIH". A més a més, també demana que els països que així ho estableixin demostrin que "no existeixen tècniques eficaces de detecció o mètodes menys coercitius per garantir un alt nivell de protecció de la salut dels receptors" de les donacions de sang.

El TJUE dóna resposta així a una qüestió plantejada per una cort administrativa d'Estrasburg (França), després que un metge rebutgés un donant francès que havia tingut una relació sexual amb un altre home i aquesta persona plantegés la qüestió davant una cort local. El dret francès, de fet, exclou permanentment de la donació de sang els homes que han tingut relacions homosexuals.

Una directiva comunitària prèvia ja contemplava que les persones en què la conducta sexual suposa un alt risc de contraure malalties infeccioses greus transmissibles per la sang queden excloses permanentment de la donació de sang, va recordar el Tribunal Europeu.

En la sentència d'aquest dimecres, el TJUE declara que la cort d'Estrasburg "haurà de determinar si a França un home que ha tingut relacions sexuals amb un altre home està exposat a un elevat risc de contraure malalties infeccioses greus transmissibles per la sang", i per a això haurà de tenir en compte la situació epidemiològica al país.

La cort europea va assenyalar també que, segons dades europees, entre 2003 i 2008 la pràctica totalitat dels contagis del VIH van produir-se durant una relació sexual, i la meitat de les noves infeccions afecten homes que han tingut relacions sexuals amb altres homes. També indica que "en aquest mateix període, aquests últims constituïen la població més afectada per la contaminació pel VIH, en un percentatge 200 vegades superior al de la població heterosexual francesa". Afegeix que "entre tots els països d'Europa i d'Àsia central, França és el que presenta una prevalença més elevada del VIH en el grup dels homes que han tingut relacions sexuals amb altres homes".

Referent a la normativa francesa, però, la cort indica que "pot comportar una discriminació per raó de l'orientació sexual en contra de les persones homosexuals de sexe masculí". És per aquesta raó que puntualitza que "només es poden introduir limitacions a l'exercici dels drets i llibertats reconeguts per la Carta dels Drets Fonamentals de la UE quan aquestes siguin necessàries i responguin efectivament a objectius d'interès general reconeguts per la UE o la necessitat de protegir els drets i llibertats dels altres".