Publicitat
Publicitat

SALUT

La població amb dret a medicaments gratuïts genera el 80% de la despesa farmacèutica

Uns 7,6 milions de persones tenen cobertura sanitària a Catalunya

Un total de 7.646.944 persones tenien cobertura sanitària a Catalunya el 2010, de les quals un 15,9% són estrangers, a més, 1,7 milions reben els medicaments de forma gratuïta, segons l'informe elaborat per la Central de Resultats, un organisme que depèn del Departament de Salut

L'informe, fet a partir de 134 indicadors sociodemogràfics, d'estils de vila i estats de salut, d'ús dels serveis, de qualitat i de sostenibilitat, pretén ser un instrument per dissenyar polítiques sanitàries efectives i tenir una visió territorial dels serveis sanitaris.

Segons aquest informe, a Catalunya es van fer el 2009 un total de 147.582.927 receptes, fet que suposa 19,39 per habitant, davant les 19,07 de l'any 2008. Les dones, segons les dades que s'han presentat avui, van generar un 44% més de receptes que els homes.

Constata l'estudi que la necessitat de medicaments augmenta amb l'edat, fins al punt que un ancià de 85 a 89 anys consumeix 23 vegades més que un nen d'entre 5 i 9 anys i 17 vegades més que un adult d'entre 30 i 34 anys, el que significa que el 36% de les receptes es concentren en els més grans de 75 anys.

Això significa que la població amb dret a medicaments gratuïts, que són un 22%, generen el 80% de la despesa farmacèutica i consumeixen 9,8 vegades més receptes que la població que ha de pagar part dels medicaments.

L'informe servirà, segons la secretària general del Departament de Salut, Roser Fernández, com mecanisme regulador per incentivar la introducció de millores en els àmbits claus de responsabilitat, perquè els usuaris tinguin un major coneixement del sistema, poder incrementar la seva capacitat d'elecció i fer un millor ús dels recursos.

Un exemple del potencial d'aquest informe és el fet que s'ha detectat que els hospitals que tenen un nombre de parts més alts són els que tenen percentatges de cesàries més baixes, o que la majoria dels equips de primària tenen una cobertura de vacunes superior al 80%.

Una altra dada que constata l'estudi és que la mortalitat per càncer de pulmó en les dones ha crescut un 40,5% els últims anys, i que en els homes es manté estable, o que s'han reduït les morts prematures, com les produïdes en accidents.

Segons Fernández, per a l'administració sanitària aquest informe servirà per rendir comptes dels resultats de les polítiques de salut, donar informació sobre l'organització i millorar l'assignació dels recursos partint de la informació recollida gràcies a les noves tecnologies de la informació.

Més continguts de