Igualtat
Societat 03/11/2021

Només un 16% dels graus universitaris tenen assignatures específiques de gènere

Rectores, vicerectores, deganes i investigadores encara són una minoria als centres catalans

3 min
L'edifici històric de la Universitat de Barcelona, en una imatge d'arxiu

BarcelonaEl món acadèmic no deixa de ser un reflex de la societat i el biaix de gènere que existeix a tots els àmbits no n'és una excepció. També a les universitats les dones tenen menys accés als alts càrrecs de governança, docència i recerca. Les rectores, vicerectores, deganes i investigadores continuen sent una minoria, segons l'informe La perspectiva de gènere en docència a les universitats, de la Xarxa Vives, que inclou totes les universitats públiques i privades de Catalunya i algunes del País Valencià.

Aquest és el segon informe sobre la matèria que elabora l'ens, després del primer, fet el 2017. A partir de les desigualtats detectades llavors es van posar en marxa als diferents centres de la Xarxa les unitats d'igualtat per mirar d'introduir canvis en la governança i els estudis. Quatre anys després, el nou informe destaca que la majoria de centres s'han posat les piles a l'hora d'incloure una perspectiva de gènere en els estudis que ofereixen a l'alumnat.

Vuit de les 20 universitats de la Xarxa Vives preveuen programes de mentoria dirigits específicament a les seves alumnes, especialment en aquells estudis on la presència de dones és reduïda . En la majoria d'institucions el gènere és una de les competències que han d'assolir els alumnes d'alguns graus universitaris, tot i que en només sis de les 20 universitats avaluades es tracta d'una competència comuna, que s'exigeix als currículums de tots els estudis oferts. L'informe també examina assignatura per assignatura i conclou que només un 16% dels graus d'aquestes universitats tenen assignatures específiques en matèria de gènere.

De fet, l'any 2019 la secretaria d'Universitats i Recerca, el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) van arribar a un acord pioner a Europa per incorporar la perspectiva de gènere a partir del curs 2020-2021. Però l'estudi es basa en enquestes realitzades a les 20 universitats durant el curs anterior, el 2019-2020. En general, es recomana a les universitats incrementar la formació en gènere per a l'alumnat però també de cara al "professorat", perquè incorpori aquesta perspectiva a l'hora de donar classe.

Els estudiants, "agents del canvi"

Les autores, María José Rodríguez Jaume i Diana Gil González, de la Universitat d'Alacant, consideren que aquest és el "desafiament més transformador" a què s'enfronten les universitats. "Incorporant la perspectiva de gènere, les universitats contribueixen a impulsar el principi d'igualtat entre dones i homes a través de la pràctica docent", subratllen les autores. La tesi de les dues autores és que si se sensibilitza l'alumnat perquè identifiqui els "biaixos i la discriminació de gènere", quan aquests alumnes es graduïn es convertiran en "agents del canvi" perquè aplicaran aquests coneixements al seu àmbit laboral i contibuiran a posar fi a la bretxa actual.

Mirant al present i pel que fa a la governança dels centres, l'estudi també conclou que les direccions de les universitats han de garantir un "equilibri" en la presència de dones i homes en els alts càrrecs de les institucions. Segons la radiografia de les 20 universitats analitzades, tant dones com homes participen en la coordinació de graus, postgraus i doctorats, però a l'hora d'accedir als alts càrrecs de gestió, docència i recerca –que són els que es paguen millor i aporten més mèrits–, elles continuen sent una excepció. Només en la direcció d'escoles de doctorat la presència de dones està equilibrada. En la resta oscil·la entre el 10% i el 34% del total.

De fet, el govern espanyol va aprovar a finals d'agost un avantprojecte de llei perquè les universitats públiques puguin prioritzar la contractació de dones com a personal docent i investigador. "Aquesta llei atorga una especial importància a l'equitat en relació amb l'ocupació universitària tant per raons de gènere com per altres raons i condicions socials", recull l'avantprojecte, consultat per l'ARA.

L'estudi també analitza els entorns virtuals de les universitats i recomana incrementar l'ús del llenguatge inclusiu. Actualment només quatre dels 20 centres analitzats l'utilitzen de manera "habitual". En canvi, un 85% dels centres sí que disposen d'estadístiques segregades per sexe sobre la presència de dones i homes a nivell de professorat, personal administratiu i estudiants, una eina que les autores consideren que "afavoreix" la presa de "decisions amb perspectiva de gènere".

stats