Com s'ha de reduir el dèficit del sistema sanitari català?

Votar 2967 Vots | Resultats

  • Amb copagament 33%

  • Incentivant la contractació de mútues 13%

  • Traient els diners d'altres partides 19%

  • Limitant els serveis 6%

  • Limitant la despesa farmacèutica 29%

2967 Vots | Tornar