Pla d'estalvi energètic

Aparell d'aire condicionat / THINKSTOCK