EMPRESA

Més emprenedors que mai

La falta de feina perd pes com a motiu per decidir-se a muntar una empresa pròpia

L’activitat emprenedora a Catalunya va augmentar el 2017, i va superar la mitjana de la taxa espanyola i també la de la Unió Europea (UE), i només va ser superada per la del grup de països més emprenedors del món -un grup de 24 estats, entre els quals hi ha els Estats Units, França, el Regne Unit, Suècia, el Japó i Taiwan, entre d’altres-, segons l’últim Global Entrepreneurship Monitor (GEM), un projecte internacional en què participen 54 països i la part catalana del qual l’elaboren la Generalitat, la Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma (UAB).

Una taxa a l’alça

Catalunya arriba al 8,03%, per sobre d’Espanya i la UE

La taxa d’emprenedoria de Catalunya va tancar el 2017 en el 8,03%, 1,76 punts per sobre de la mitjana espanyola, que va ser del 6,19%, i fins i tot per sobre de la taxa de la UE, que va ser del 7,86%. A més, destaca que la taxa catalana el 2017 va créixer 1,04 punts respecte al 2016, mentre que a la UE es va registrar un lleuger descens de 0,23 punts.

L’estudi calcula la taxa d’emprenedoria o activitat emprenedora com el percentatge de persones en edat de treballar -d’entre 18 i 64 anys- que durant l’últim any s’han involucrat en alguna activitat per posar en marxa una empresa.

Projectes més llargs

Catalunya té més empreses que perduren i menys que pleguen

Per a una economia és important que hi hagi emprenedors, però també ho és que els projectes siguin reeixits. La taxa d’emprenedors consolidats a Catalunya -les iniciatives empresarials que tenen més de 3 anys i mig- arriba al 9,1% de la població adulta de Catalunya. El valor és superior a la mitjana espanyola, que es queda en el 7%, i fins i tot supera el percentatge de la UE (6,7%) i el dels països considerats els més innovadors del món (6,8%).

La durada dels projectes a Catalunya no només és superior a l’espanyola i l’europea, sinó que a més hi ha una taxa d’abandonament de l’activitat emprenedora inferior. El 2017 el percentatge de catalans que van abandonar una activitat empresarial va ser d’un 1,9%, un percentatge molt similar a l’any anterior, que va ser d’un 1,8%. La taxa espanyola és igual a la catalana, d’un 1,9%, però el percentatge d’europeus que van abandonar el seu projecte empresarial és més elevat, del 2,9%, i en el cas dels països més innovadors encara és superior, arriba al 3,6%.

Falta de qualitat

Catalunya és lluny del lideratge en empreses de qualitat

Els indicadors quantitatius de l’emprenedoria a Catalunya són prou bons, però encara hi ha molt marge de millora en els indicadors qualitatius, segons el secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Joan Aregio.

Entre aquests indicadors qualitatius que Catalunya necessita millorar, per exemple, hi ha la dimensió esperada de les empreses acabades de crear. Només un 6% esperen arribar a una desena de treballadors o més, quan a Espanya són el 7% i als països de la UE el 14%. Ara bé, el percentatge millora, ja que el 2016 tot just superava el 2%.

Un altre aspecte qualitatiu que cal millorar és el caràcter innovador del producte. A Catalunya només el 32% dels emprenedors creuen que el seu producte té un cert caràcter de novetat, quan a Espanya el percentatge puja al 34% i a Europa al 49%. Passa una cosa similar amb la visió internacional del negoci. Un 9% dels emprenedors catalans creuen que el seu projecte tindrà intensitat exportadora, per sobre de la mitjana espanyola, que és del 7%, però molt lluny del 20% de la mitjana europea i del 22% dels països més innovadors del món.

Mala imatge

Emprendre no està socialment ben vist com en altres països

Una clara assignatura pendent del sector emprenedor català és canviar la mala imatge. A Catalunya només el 47% de les persones creuen que emprendre aporta estatus social i econòmic, un percentatge pràcticament igual que a Espanya (48%), però molt lluny de la mitjana de la UE i dels països més innovadors, que en tots dos casos és del 70%. Només un 57% dels catalans creuen que ser emprenedor és una bona opció professional. Segons el vicepresident segon de la Diputació, Marc Castells, “la imatge social de l’emprenedoria ha baixat molt els últims anys”, i això “s’ha de millorar”.

Millora femenina

La taxa d’emprenedoria entre les dones puja més d’un punt

El GEM del 2017 referit a Catalunya evidencia una millora important de l’emprenedoria femenina. Després d’anys al voltant del 6%, el 2017 va augmentar més d’un punt percentual, i es va situar en el 7,1%, un valor per sobre de la mitjana espanyola (5,6%) i que s’equipara a la dels països més emprenedors. A la província de Barcelona la taxa d’emprenedoria femenina arriba fins al 7,4%.

De l’anàlisi també es desprèn que els joves catalans són més emprenedors que la mitjana espanyola, però menys que els de la UE i els dels països més innovadors. En concret, la taxa d’emprenedoria entre els joves de 18 a 34 anys catalans és del 8%, quan a Espanya és del 7%. Però a la UE arriba al 9,6% i als països més innovadors del món al 10,3%.

Menys necessitat

Guanya pes l’emprenedoria com una oportunitat professional

Durant la crisi es va disparar el nombre d’emprenedors que ho eren per necessitat, és a dir, que en perdre la feina posaven en marxa un negoci, de vegades capitalitzant l’atur.

Malgrat que el 2017 van tornar a augmentar en nombre els emprenedors que ho fan per necessitat, perquè no tenen feina, creix més la proporció d’emprenedors que es llancen a muntar un negoci perquè hi veuen una oportunitat. Sobre el total d’emprenedors, els que ho fan per necessitat, que eren el 27,2% el 2016, van passar al 26,6% el 2017, mentre que els que van emprendre en veure una oportunitat de negoci, que eren el 48,6% el 2016, van passar al 56,5% el 2017.