Un 77% de les empreses catalanes van tenir beneficis el 2017

A l'Estat el percentatge cau a un 68% pel pitjor resultat de les microempreses 

Gairebé vuit de cada deu empreses catalanes van tenir guanys el 2017. Malgrat les alarmes d'alentiment de l'economia catalana i la fuga d'empreses, la ràtio de companyies amb beneficis és superior a Catalunya que a l'Estat. Segons l'estudi del diagnòstic financer de l'empresa espanyola elaborat per Eada i Cepyme, l'any passat el 68% de les empreses espanyoles van tancar en positiu el compte de resultats, mentre que a Catalunya el percentatge va ser d'un 77%.

En general, l'any passat va ser un bon any per als negocis a l'estat espanyol. De fet, les dades del ministeri d'Hisenda ja van revelar que el resultat comptable declarat per les empreses a Espanya va ser de 217.563 milions d'euros el 2017, un 9,2% més que el 2016, una xifra que frega el rècord assolit el 2007 (es queda a mig milió escàs de diferència). 

Però no va ser tan positiu per a les empreses més petites. Si a l'Estat el percentatge d'empreses amb beneficis va ser d'un 68% (inferior al 77% de l'any anterior) és perquè les microempreses van augmentar els seus guanys a un ritme molt inferior, restant fins a nou punts bàsics al percentatge. Com assenyala l'estudi, sense les microempreses haurien estat un 79% de les empreses espanyoles les que haurien registrat beneficis el 2017. 

Si en comptes dels beneficis ens fixem en les vendes, un 71% de les empreses enquestades a tot Espanya (prop de 500) van augmentar-les, mentre que en el 19% dels casos van disminuir. A Catalunya el percentatge és lleugerament superior, amb un 73% de societats amb un augment de les vendes. Per sectors, les empreses mitjanes de l'àmbit industrial van ser les que més van millorar la xifra de facturació (+8,5%), mentre que les microempreses d'aquest mateix àmbit la van incrementar només un 5%.

Les empreses de l'Íbex-35 van guanyar un 16% més l'any passat

Un altre indicador de la millora de la salut de les empreses és la capacitat que tenen per autofinançar-se. Un cop tancat l'exercici passat, les empreses tenien pensat destinar a augmentar les seves reserves un 77% dels seus beneficis i un 23% del pagament de dividends. Però val a dir que el percentatge de capacitat d'autofinançament també canvia segons la mida de l'empresa. Per exemple, les microempreses destinen el 83% dels beneficis a l'autofinançament, les pimes un 76% i les grans empreses un 69%. 

L'augment de plantilla

Si es comparen totes aquestes xifres de creixement amb la manera com repercuteixen a les plantilles de les empreses es constata, una vegada més, que els treballadors no noten de la mateixa manera la millora de la situació empresarial. No només és que els salaris s'hagin estancat i, de fet, creixin a un ritme inferior a la seva mitjana històrica des del 1992 –com constata un estudi elaborat pel BBVA Research, Fedea i la Fundación Rafael Del Pino–, sinó que les plantilles també creixen menys que els beneficis. L'any 2018 un 53% de les empreses tenen previst augmentar plantilla. Val a dir que el percentatge és superior al 37% dels dos anys anteriors, i que el 2013 i 2014 havia estat del 13%. En el cas de les empreses catalanes també és més elevat el percentatge que té previst contractar més treballadors (un 63%). 

Més continguts de