Economia 03/06/2019

Nou de cada deu empreses suspenen en presència de directives a la plantilla

La Cambra exposa que només un 12% de les empreses compleix amb la llei d'igualtat

Paula Clemente
2 min
Les dones ocupen majoritàriament càrrecs intel·lectuals o d'execució, encara hi falten als de direcció

BarcelonaLes empreses catalanes no compleixen. Així de taxativa es mostra l'exdirectora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia, Anna Mercadé. L'estudi que l'entitat pertanyent a la Cambra de Comerç ha fet públic aquest dilluns assegura que només el 12% de les empreses compleix amb la recomanació que fixa la llei d'igualtat del 2007. En xifres específiques, tan sols 416 empreses de les 3.383 subjectes a aquesta llei arriben al 40% de dones en els seus consells d'administració.

Aquesta llei persegueix la desaparició de la discriminació per raó de sexe a la feina, especialment la derivada de la maternitat, l'assumpció d'obligacions familiars i l'estat civil. És per això que els autors de l'informe parlen de xifra "alarmant". Sobretot perquè aquest percentatge, afegeix l'informe, gairebé no ha variat en els últims cinc anys: el 2014, les empreses que complien amb la normativa eren l'11%.

El document ofereix dades significatives, com que només hi ha un 22% de dones directives. La situació és similar a la identificada en els consells d'administració de les empreses de l'Íbex-35. Allà la presència femenina és del 22,6%, una xifra que evidencia, a ulls de l'Observatori, que difícilment es complirà amb la recomanació de la CNMV (que estableix que el 2020 la participació de la dona s'ha de situar al 30%) i que dista de l'objectiu de paritat del 40%.

"Ens pensàvem que teníem igualtat: hi ha el Tractat de Roma; la llei d'igualtat del 2007; la llei catalana 17/2015, que obliga a les empreses a establir la igualtat salarial... Però ningú compleix res", explica Mercadé. "Hi ha hagut un canvi important en els últims cinc anys: més dones en càrrecs intel·lectuals i directius, que són els que executen ordres, però per sota dels que decideixen, que són generalment homes". Les dones no arriben a dalt, afegeix, i això demostra que hi ha un sostre de vidre.

Més enllà d'això, l'informe assegura que, tot i haver-se reduït en els últims dos anys, la diferència entre els salaris que perceben els homes i les dones (l'anomenada 'bretxa salarial') encara és "elevada i generalitzada per ocupació i sector". Les dones guanyen un 16,1% menys que els homes si es comparen les xifres de salari per hora. Un 23,4% menys, en el cas de la retribució anual. "Existeix un clar sostre de vidre que dificulta a les dones accedir a responsabilitats directives", afirma l'ODEE.

Així, en un dels últims actes com a president de la Cambra de Comerç, Miquel Valls ha reconegut que la Cambra ha intentat "amb no gaire èxit" que la dona s'incorporés a les institucions i les funcions directives. Tot i això, segons recull l'ACN, Valls ha reivindicat la tasca de l'ODEE i ha assegurat que, en aquests deu anys, s'ha situat el debat de la igualtat de gènere en la societat i en l'agenda política i mediàtica. "Durant aquests anys s'ha posat l'accent en la formació acadèmica, les condicions laborals, la manca de directives a les empreses catalanes i la bretxa salarial, i s'han creat indicadors que ens han permès tenir una radiografia", ha dit.

No obstant, "es millora molt lentament", ha afegit. "Esperem que les noves generacions siguin capaces d'impulsar molt més" l'equilibri entre gèneres, ha expressat. I, en la mateixa línia, ha aprofitat per desitjar "sort i encerts" a la futura directiva que presidirà Joan Canadell.

stats