debat públic

La farsa de l’adoctrinament

Cal fugir de les formulacions simples per pensar els grans debats socials del moment