El ‘30 minuts’ aborda la transsexualitat infantil al reportatge ‘Trànsit’

La transsexualitat ha aconseguit obrir-se pas en el panorama mediàtic, la qual cosa ha ajudat a la seva normalització. Però encara és un fenomen que s’analitza quasi exclusivament en clau adulta. Però cada cop hi ha més nens i nenes que, ja des de petits, expressen disconformitat amb el gènere amb què van néixer. El documental Trànsit, que emet avui el 30 minuts de TV3 (22 h) analitza alguns casos d’infants que han fet el pas de començar a viure d’acord amb el sexe amb el qual s’identifiquen. El reportatge analitza les conseqüències socials i les dificultats d’adaptació que un pas transcendent com aquest comporta, i també l’impacte que suposa per a les famílies del menor.

Un dels casos que s’exposen és el del David, de 6 anys i que abans es deia Sara. De seguida va tenir clar que se sentia un noi, però els pares no van donar a l’afer excessiva rellevància. La insistència de la nena va acabar decidint els pares a encarar l’assumpte. Als 5 anys va fer el trànsit social -d’aquí el títol del treball- i actualment és un nen feliç. Quan s’explica el cas de l’Estel (11 anys) es posa èmfasi en l’adaptació a l’escola, en una edat difícil. El reportatge es completa amb els casos de la Raquel (14 anys), el Mario (17 anys) i la Marta (23 anys), que és l’única major d’edat.

Trànsit és un reportatge propi de TV3 dirigit per Roser Oliver i Lluís Montserrat, amb imatge de Carles de la Encarnación i muntatge de Carles Señalada. À.G.