03/03/2021

El gran impacte dels diaris sonors

2 min

El podcast constitueix el millor exemple de l’èxit de l’àudio, i els dailies, els diaris sonors, el subgènere que ha obtingut més impacte popular. Les llistes classificatòries dels productes d’àudio inclouen aquest format entre els que tenen més èxit. Molts mèdia convencionals s’han apuntat a produir-ne i el resultat ha estat que, d’entre els 200 podcasts més escoltats als USA, un 20% pertanyen a aquesta categoria, una xifra coincident amb les que dona l’informe del Reuters Institute, que assenyala que el 30% del consum total d’àudio té contingut informatiu.

Quines són les raons d'aquest èxit? N’hi ha moltes, però les claus són quatre. La primera, la credibilitat de la marca editorial que produeix el daily: Michel Barbaro no tindria milions d’oïdors si no tingués el New York Times al darrere. La segona raó té a veure amb els continguts de proximitat, ja que els diaris sonors estan sent la gran sortida que han trobat els mitjans locals per mostrar la seva capacitat d’elaborar notícies. La tercera, el fet que aquest format és més curt i menys previsible que el dels llargs i feixucs programes informatius de la ràdio convencional. Finalment, la quarta raó és la facilitat de producció, ja que costa menys de fer que qualsevol altre producte informatiu.

Però no tots els dailies són iguals. El del NYT és un deep dive, és a dir, examina dos o tres temes diaris tal com fan el Guardian al Regne Unit o Les Echos a França. També hi ha els extended chat, més semblants a les taules rodones radiofòniques, però molt més flexibles i que a vegades inclouen fórmules monologades com les de The Ben Shapiro Show. Per la seva banda, els news rounds-ups donen en pocs minuts la màxima informació, sense floritures, com BBC Global Podcast, el gran èxit de la ràdio pública anglesa. Per acabar, tenim el darrer invent, els microbulletins dirigits bàsicament a dispositius de veu com Amazon Echo, Google Home i Spotify.

En un temps en què els perímetres dels mitjans de comunicació s’estan esborrant, el futur està en ser multisuport. Molts mitjans ja han fet el primer pas. Tindrem aviat un daily de l'ARA?

stats