Els extrems no triomfen ni aquí ni allà

El CEO dibuixa dues societats diferenciades però que aposten pel diàleg

De l'enquesta del CEO se'n poden treure dues conclusions principals. La primera és que Catalunya i la resta de l'Estat (segurament caldria exceptuar Euskadi) són, ara mateix, dos mons oposats pel que fa a la manera d'enfocar la qüestió territorial i de valorar algunes institucions de l'Estat, com la monarquia. Bé, en realitat caldria matisar que a Catalunya hi ha un ampli consens sobre el fet que qualsevol solució passa per un augment de l'autogovern (71,9%), mentre que la societat espanyola està dividida respecte a aquest tema (44,6% en contra i 45,4% a favor). En canvi, el punt que més uneix les dues societats és la necessitat d'apostar, amb tots els matisos que es vulguin, pel diàleg com a via de solució. Els partidaris de la mà dura a Espanya són un 23,4% i els unilateralistes a Catalunya un 11,2%. El gruix se situen en aquest concepte tan vague i alhora tan significatiu com és el del diàleg.