El poble d'Argestues tindrà aigua potable

Urbanisme ha aprovat la millora de l'abastament d'aigua potable a les Valls d'Aguilar

La Comissió territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu ha aprovat definitivament aquest divendres el projecte de construcció d'una canonada que permetrà millorar el subministrament d'aigua al nucli de Berén i dur aigua potable al nucli d'Argestues, ambdós al terme municipal de les Valls d'Aguilar, a l'Alt Urgell. Actualment, Berén disposa de subministrament des de les fonts de Reguer i del Gos, mentre que Argestues, amb una trentena de veïns que hi viuen tot l'any i alguns allotjaments rurals, no té aigua potable. El projecte preveu construir una canonada de 3.330 metres des d'aquestes fonts per portar l'aigua potable a Argestues i aprofitar per millorar el subministrament a Berén sobre la xarxa existent.

En concret, es preveu la millora de la captació a les fonts, amb tasques d'impermeabilització, filtres i embrancament, així com la instal·lació d'un dipòsit de decantació i un altre de regulador, soterrat, de 1.000 litres. Així mateix, s'instal·larà una canonada de 63 mm. de diàmetre, un dipòsit cilíndric prefabricat de 7,50 metres de diàmetre i 3 metres d'alçada, també soterrat, amb les connexions d'entrada i sortida corresponents, regulació i arqueta de control soterrada. Per últim, s'inclouen connexions, potabilització, placa solar d'alimentació, equip de comptadors i tanca de seguretat.

La construcció de la canonada no requerirà tala d'arbrat ni de massa vegetal, ni es modificarà la topografia del terreny. Totes les instal·lacions seran soterrades i la restauració superficial es durà a terme amb el mateix material procedent dels moviments de terres d'excavació.

Queixes dels regants de Berén

El fet que, amb aquesta projecte, Argestues s'abasteixi de les mateixes fons que Berén  no ha agradat a la Comunitat de Regants d'aquest darrer nucli. A l'agost, tal com informava Ràdio Seu, van presentar al·legacions a la proposta feta per l'Ajuntament, en considerar que no es garantia el cabal d'aigua necessari per a les cases, els camps i els horts. Consideraven, a més, que Argestues es podia abastir d'altres fonts, sense necessitat d'haver-les de compartir. A més, afegeixen que són titulars de la concessió d'aigua d'aquestes fonts. Des del consistori, però, sempre han assegurat que el projecte garantirà el cabal necessari per a tots dos pobles.

El + vist

El + comentat