POLÍTICA
Política 19/06/2012

Multes de fins a 100.000 euros contra la picaresca de bancs i caixes

El Govern reforma el codi de consum per fixar un interès de demora màxim en hipoteques i crèdits. Pretén obligar els bancs i caixes a informar millor dels seus productes perquè no puguin repetir-se casos com el de les preferents o les clàusules abusives poc transparents en crèdits hipotecaris

Ara / Acn
2 min

BarcelonaEl govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts una modificació del codi de consum amb l'objectiu de millorar la protecció dels usuaris a l'hora de contractar crèdits, hipoteques i altres tipus de productes financers. La reforma fixa un interès de demora màxim que, si se supera, es considerarà "abusiu", i també busca millorar la informació prèvia i evitar la publicitat enganyosa per evitar casos com el de les participacions preferents o els crèdits bancaris amb clàusules abusives. El codi estableix sancions, bàsicament per a les entitats financeres, que poden arribar fins als 100.000 euros pels casos greus. Ara bé, la modificació és més un intent perquè no puguin repetir-se situacions com l'actual de desnonaments massius o col·locació de participacions preferents a clients sense prou informació sobre el risc del producte que contracten.

"Oferim instruments legals que donin més garanties de cara als ciutadans, perquè és evident que en una contractació d'un crèdit o la signatura d'una hipoteca tenen un bagatge o un volum d'informació que no està en igualtat de condicions amb els de l'entitat financera que els fa la proposta", ha dit Homs, que considera que cal "protegir la part més feble".

Amb aquesta reforma, a la qual el president de la Generalitat, Artur Mas, es va comprometre en un debat de política general, el Govern fixa un interès de demora màxim que no pot superar en 2,5 vegades l'interès legal del diner, de manera que qualsevol clàusula que inclogui un tipus superior es considerarà "abusiva". Per millorar la informació prèvia, es reforcen les obligacions dels notaris d'informar les persones consumidores dels drets i obligacions que comporta la subscripció del contracte, i també tindran dret a disposar de l'escriptura amb una antelació de tres dies hàbils a la seva formalització.

Per evitar la publicitat enganyosa, es regula el contingut mínim de la publicitat de préstecs i crèdits hipotecaris, que no podran generar falses expectatives als consumidors sobre la disponibilitat o el cost del producte financer. També s'incrementen les obligacions de transparència en relació amb els preus.

La modificació del codi de consum també promou l'ús de la mediació i l'arbitratge per a la resolució dels conflictes, molt especialment en els casos d'execució hipotecària de l'habitatge habitual. A més, es crea un nou directori de serveis públics de consum que gestionarà l'Agència Catalana del Consum per permetre als ciutadans obtenir informació dels serveis més propers, d'àmbit municipal o comarcal.

Preferents i bones pràctiques

Preguntat sobre si aquesta modificació també afecta les preferents, Homs ha explicat que les "afecta en la mesura que és un producte financer" i que l'objectiu d'aquest projecte de llei "va relacionat amb tot el que són productes financers" i les "bones pràctiques" que hi ha d'haver en la informació d'aquests productes, "ja sigui un crèdit o un producte d'estalvi o d'inversió".

stats