EPIDÈMIA GLOBAL

Tot el que has de saber del que es pot fer i el que no a Catalunya durant la pandèmia del coronavirus

Interior publica les mesures per intentar alentir l'expansió del virus i evitar el col·lapse

Coronavirus a Catalunya: l'última hora, en directe

Aquestes són les restriccions d'activitats pel Covid-19 a Catalunya que el departament d'Interior està fent circular per les xarxes. Són algunes de les mesures –algunes són obligacions i d'altres recomanacions– per intentar alentir l'expansió del coronavirus i evitar així el col·lapse del sistema sanitari.

Rep diàriament al teu correu les últimes informacions sobre la pandèmia del Covid-19

Les recomanacions i restriccions per a resoldre els dubtes de la ciutadania es poden consultar en aquest enllaç que el Govern anirà actualitzant permanentment en funció de les decisions que prenguin les autoritats. L'ARA us desgrana els més importants fins ara:

1. Em puc moure dins del municipi i entrar i sortir-ne?

La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. S'ha de fer sempre individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o si hi ha una altra causa justificada. També segueix vigent el confinament a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, on hi ha controls per no entrar ni sortir, excepte els serveis essencials.

2. Puc anar a la meva segona residència?

No està permès, excepte per a les persones que tinguin establerta la residència habitual en aquest domicili.

3. Estan obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?

Sí, com a serveis essencials.

4. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?

Sí, la distribució alimentària és considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

5. La gent pot sortir al carrer i comprar?

Sí, per a les compres habituals i evitant aglomeracions i mantenint un metre de distància entre persones.

6. Hi ha algun "certificat de mobilitat" o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?

El departament d'Interior ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s'ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. És voluntari i no obligatori. Està disponible en aquest enllaç. Els Mossos d’Esquadra i les policies locals en disposaran de còpies impreses. Els establiments comercials autoritzats a l’obertura i els centres de treball poden tenir còpia impresa, però no hi estan obligats. És vigent des del dilluns 23 de març de 2020.

Aquest és el document que es recomana portar a partir d'avui per sortir de casa

7. La policia pot arribar a detenir algú per anar pel carrer?

Sí, en cas que circuli i no pugui demostrar que ho fa per una de les causes que permet l'estat d'alarma o no faci cas a les indicacions dels agents de l’autoritat. 

8. Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi?

Només excepcionalment, de forma justificada i sempre respectant les mesures per minimitzar els contactes. Tot i que es recomana fer-ho de forma preferent al propi municipi i a prop del nostre domicili per tal d'evitar desplaçaments innecessaris i reduir temps a l'exterior. 

9. Puc quedar amb gent al carrer?

No, la sortida al carrer es limita a les activitats descrites (compres de primera necessitat) que no inclou les trobades.

Benito Almirante: "El confinament s'allargarà dues setmanes més"

10. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili?

És recomanable demanar a algú que us faci arribar els aliments o productes bàsics que us calguin o fer la compra per mitjans electrònics. Si no és possible, eviteu que entrin als establiments.

11. Puc portar els infants al parc?

No, tampoc es pot anar a la platja o al bosc.

12. Puc deixar els mes fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar? 

Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.

13. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors tan si és en una localitat propera com allunyada?

Si, perquè s'estén que es tracta de tenir cura d'un menor. No està permès però en el cas dels municipis de la Conca d'Òdena on es manté el confinament. D'altra banda, els jutjats de família de Barcelona han unificat criteris i han fixat que, tot i l'estat d'alarma, la custòdia compartida s'ha de mantenir i per tant els nens poden canviar de casa quan toqui amb una excepció: en el cas que un dels progenitors doni positiu en coronavirus -o bé presenti algun símptoma- l'altre progenitor és qui se'n farà càrrec per evitar la propagació i en interès dels petits. Els jutges també estableixen fomentar el contacte telemàtic, amb trucades o videotrucades, amb el progenitor infectat, sempre que no es pertorbin les rutines de descans dels menors. 

14. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat/TEA que requereix sortir al carrer. Puc?

Si és imprescindible, pots fer-ho per prescripció d'un professional sanitari, social o del Departament d'Educació. Cal que porteu a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional. A
banda de l’acompanyament, també es permet la sortida individual si la persona disposa d’autonomia.

15. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?

Només en els casos de persones vulnerables o dependents, sense que hagi contacte i
mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres. També per la recollida de menors d’edat en els domicilis dels seus pares o tutors (també en els casos en què la custodia és compartida o similars). 

16. Puc visitar els meus familiars dependents?

Sí, per garantir l’atenció que necessitin. Es demana sense que hagi contacte i mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres. 

17. Puc fer la compra per persones que no poden fer-ho per elles mateixes?

Sí, però quan li porteu no pot haver contacte i cal mantenir la distància d’entre 1 i 2 metres.

18. Puc baixar les escombraries?

Sí. 

19. Puc baixar les escombraries del meu veí?

Sí, però sense tenir contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

20. Perquè no puc anar a veure als avis i passar la tarda amb ells?

Són un col·lectiu molt vulnerable al virus. Cal evitar el contacte. La Generalitat recomana trucar-los sovint perquè se sentint acompanyats i comprovar si tenen necessitats. Si cal, porta’ls el que necessitin (productes de primera necessitat), però evitant el contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

Guia per actuar davant del coronavirus

21. Quina limitació hi ha pel què fa al nombre de persones dins de vehicles particulars?

Sempre de forma individual, excepte per acompanyar a persones grans, menors o discapacitats que no tinguin autonomia. També poden compartir vehicle, en aquest cas fins a un màxim de dues persones, quan el conductor acompanyi una persona que resideix al seu mateix domicili o que treballa al mateix lloc. En aquest darrer cas només està permès si una de les dues persones no pot conduir i cal demostrar que el desplaçament és per anar al lloc de treball, tornar al municipi o anar a un centre sanitari. 

22. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?

En el transport de mercaderies per carretera està expressament permès que vagin dues persones
a la cabina del vehicle quan sigui necessari per raó del tipus de transport. En el cas dels professionals o d’empresa en activitat laboral, inclòs el desplaçament al centre de treball, en vehicles de fins a 9 places inclòs el conductor, es permet més d’un ocupant si són treballadors d’un mateix centre de treball o desenvolupen l’activitat professional conjuntament. S’ha establert que, com a màxim, hi anirà una persona per cada filera de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no tot just l’un darrere de l’altre). Aquesta restricció no s’aplica als serveis essencials, a excepció del cas del sector alimentari.

23. Poden circular motocicletes i bicicletes?

Sí, només per les causes de mobilitat previstes i de forma individual.

24. I dins de taxis?

De forma individual.

25. Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport, a l’estació...?

No, a excepció de l’acompanyament de persones amb discapacitat, menors o altres persones
amb necessitats i causa justificada (com ara gent gran).

26. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior?

Porteu els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només per a situacions molt excepcionals. 

27. He de canviar de pis i fer mudança. Puc?

Si és inajornable per venciment contractual o similar es pot considerar necessitat justificada.
Porteu la documentació que ho acrediti.

28. Puc anar a donar sang?

Sí, responent a les crides que realitzi l’autoritat sanitària i amb mesures de precaució.

29. Que passa si es caduca el DNI en aquests dies? 

S’ha establert la pròrroga d’un any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de les
persones majors d’edat que caduquin des que va entrar en vigor l'estat d'alarma. 

30. I en el cas del carnet de conduir?

La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada per 60 dies.

31. Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV?

Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma.

32. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?

Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’ha suspès els terminis de
tramitació administrativa (no es caduquen els tràmits durant aquests dies).

33. Podem compartir cotxe per anar al metge?

Només menors, dependents, persones especialment vulnerables o altres causes justificades.

34. Podem estar en els espais comunitaris de l'edifici on vivim?

No, atès que és un espai privat d’ús públic. 

35. Puc fer ús de les zones comunes de l’edifici on visc?

Només per les activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) de forma individual.

36. Puc sortir al meu pati/balcó/terrassa particular?

Sí, en poden fer ús les persones que resideixen al domicili.

37. Puc anar a sales de vetlla, al tanatori?

Sí, excepte si el difunt sigui a causa de la Covid-19. En tot cas, es recomana mantenir la distància entre persones i evitar el contacte físic, fins i tot aquells vinculats a ritus, cerimonials o les tradicions de cortesia. En cas que es faci una reunió presencial, no es pot superar el terç de l'aforament màxim del local i cal mantenir una distància de seguretat d'entre 1 i 2 metres entre les persones. 

Teletreball: consells i trucs per treure el màxim partit de fer feina a distància

38. Puc treure a passejar la meva mascota? I si es troba en un altre domicili?

Es pot sortir a passejar la mascota mantenint les distàncies i mesures de protecció i seguretat. En cas que l'animal estigui en un altre domicili, només es permet desplaçar-s'hi quan sigui essencial. Està prohibit passejar els animals en grup. L'única excepció és si es tracta d'una activitat professional.

39. Puc baixar a donar de menjar als animals del carrer?

No, només ho poden fer els voluntaris de les entitats degudament acreditades pel municipi. S'ha de
fer amb la freqüència i el temps mínim imprescindibles.

40. Puc anar a bars i restaurants?

Estan tancats des del 14 de març.

41. Puc anar al cine o teatre?

Estan tancats des del 14 de març.

42. Les biblioteques/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?

Estan tancats des del 14 de març.

43. Els centres comercials estaran oberts?

No, només els dedicats exclusivament a productes alimentaris, d’higiene o de neteja i els espais dels centres comercials dedicats a aquests productes.

Catalunya tanca bars, restaurants i espais d’oci

43. Les botigues en general poden obrir?

Sí, amb les limitacions dels centres comercials, i amb la indicació de respectar la separació entre persones. Salut recomana entre 1 i 2 metres entre persones.

44. Estan oberts els hotels?

Se n’ha decretat el tancament des del 27 de març inclòs. El tancament no afecta els hotels que es consideren serveis essencials, perquè se n’ha previst l’ús extraordinari amb motiu de l’emergència de la Covid-19. El tancament tampoc afecta els hotels que allotgin persones vinculades a serveis essencials, per a l’atenció de persones amb necessitats (menors, gent gran, discapacitats o dependents) o altres.

45. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?

Si no és urgent, és millor posposar-la.

46. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?

Si no és imprescindible, és millor posposar-la.

47. Funciona el transport públic?

Sí, però amb reducció d’un terç de l’ocupació per evitar aglomeracions i no és recomanable utilitzar-lo.

48. Puc anar a fer gestions a l’Ajuntament (multes, impostos...)?

Abans d’anar-hi, consulteu amb l’Ajuntament si podeu fer els tràmits telemàticament o posposar-los.

Tots els mapes per seguir l'evolució del coronavirus a Catalunya, Espanya i el món

49. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?

El d’informació és el 012, per a simptomatologia el 061. El 112 només per a emergències i en cap cas per a informació.

50. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?

Sí.

51. Què es considera un servei essencial?

Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris), escorxadors i els allotjaments turístics que s'hagin definit com a tals.

52. Quins són els grups de major risc?

Salut indica que els grups de major risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes d'immunitat.

53. A quin contenidor van els guants de làtex o nitril que es facin servir?

Al contenidor de rebuig. En cap cas al contenidor d’envasos (groc).

Ens podem desplaçar per anar a donar sang o alimentar animals? Els Mossos i Protecció Civil resolen els dubtes