El govern espanyol retallarà 2.864 milions en dependència entre 2013 i 2014

L'executiu de Mariano Rajoy preveu una retallada de 1.391 milions d'euros durant el 2013 i de 1.473 milions en l'exercici 2014

El govern espanyol té previst dur a terme una retallada en matèria de dependència que, entre 2013 i 2014, assolirà els 2.864 milions d'euros. Així queda reflectit en el pla pressupostari per als dos pròxims exercicis aprovat en l'últim consell de ministres i que l'Estat ha remès a la Comissió Europea. El document recull les mesures que han de permetre al govern espanyol complir amb els compromisos de consolidació fiscal i reducció del dèficit públic del conjunt d'administracions públiques. L'executiu de Mariano Rajoy preveu una retallada de 1.391 milions d'euros durant el 2013 i de 1.473 milions l'any 2014.

L'Estat preveu una "modificació i simplificació" en el procés de valoració de les situacions de dependència, mesura que suposarà un estalvi de 54 milions l'any 2013 i de 72 milions el 2014. També es modificarà la normativa que regula l'aportació del beneficiari al cost dels serveis. Aquesta mesura suposarà l'increment gradual de l'aportació del beneficiari des del 10% actual fins a un percentatge de copagament al voltant del 15%. Entre altres mesures, també s'anul·larà l'obligació de l'Estat que les persones no professionals que cuiden familiars en situació de dependència cotitzin a la Seguretat Social, un estalvi que ascendirà a 330 milions cada any.