"Encara més vida regalada", per Marc Giró

Marc Giró