Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social (1936-1939)

El 2017 en 50 imatges