ABANSD’ARA

Els clàssics catalans i la Renaixença catalana (1924)

Article de Tomàs Garcés (Barcelona, 1901-1993) publicat tal dia com avui a La Publicitat (5-VIII-1924). Germinaven iniciatives culturals sòlides i perdurables, tot i que eren també temps adversos per a Catalunya