Publicitat
Publicitat

De la llei de consultes a la que persegueix l'homofòbia: quines mesures ha aprovat aquest any el Parlament?

La cambra ha tirat endavant 22 mesures des del principi de la legislatura, de les quals més de la meitat han estat aprovades en els últims tres mesos

El Parlament tanca aquest dimecres el període de sessions iniciat l'1 de setembre amb 12 lleis aprovades, entre les quals, la de consultes, la de transparència i la que persegueix l'homofòbia. A més, la cambra tramita 62 iniciatives legislatives més, de les quals 19 són projectes de llei; 27, proposicions de llei; 9, propostes per presentar a la mesa del Congrés dels Diputats, i 7, iniciatives legislatives populars. Des del principi de legislatura, el desembre del 2012, s'han aprovat 22 lleis. El pròxim període de sessions comença el 15 de gener.

Quines lleis ha aprovat el Parlament aquest període de sessions?

Del total de 22 lleis aprovades des del principi de la legislatura (una més que en tota la legislatura anterior), més de la meitat han estat durant aquest darrer període de sessions iniciat després de l'estiu: la de consultes populars no referendàries i participació ciutadana; la de transparència, accés a la informació pública i bon govern; la dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la lesbofòbia; la d'accessibilitat; la del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública; la de representativitat de les organitzacions agràries; la de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisual i la cultura digital; l a d'acció exterior i relacions amb la Unió Europea; la de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i l'impost sobre la producció d'energia d'origen nuclear; la de modificació del codi de consum; la de modificació de la Carta Municipal de Barcelona, i la de modificació de les lleis de creació dels col·legis professionals de periodistes, de publicitaris, del disseny gràfic i de l'audiovisual.

Quines iniciatives estan encara en tràmit?

La cambra tramita ara 19 projectes de llei i 27 proposicions de llei. Entre els projectes en tràmit hi ha el de pressupostos de la Generalitat per al 2015 i la llei d'acompanyament, que van superar els debats de totalitat el darrer ple i és previst fer-ne els debats finals el 4 i el 5 de febrer.

Alguns projectes en tràmit (estan discutint-se en comissió) són el de l'impost sobre els habitatges buits i el de la formació i la qualificació professional, el sistema d'ocupació i el Servei d'Ocupació de Catalunya. També hi ha iniciatives que encara han de passar el debat de totalitat al ple, com per exemple l'exercici de les professions titulades i els col·legis professionals o el de simplificació de l'activitat administrativa de la Generalitat i els governs locals i d'impuls de l'activitat econòmica.

Pel que fa a les proposicions de llei, han superat el debat de totalitat i segueixen el tràmit en comissió les del règim especial de l'Aran, la de prohibició dels espectacles de circ amb animals o la que revoca els drets i l'estatut dels expresidents de la Generalitat, per exemple.

Què demanarà el Parlament al Congrés?

La cambra també tramita nou propostes per presentar a la mesa del Congrés dels Diputats, de les quals tres han superat el debat de totalitat i segueixen el tràmit en comissió: la de reforma de l'IVA sobre el sector de la cultura, la del desenvolupament d'una banca pública catalana i la relativa a l'IVA sobre els serveis bàsics d'aigua, electricitat, gas i transport.

Quines iniciatives legislatives populars tramita el Parlament?

En tramita set:  la de la renda garantida de ciutadania —que segueix la tramitació en comissió després d'haver obtingut les signatures necessàries i superar el debat de totalitat al ple—, la del sistema educatiu, la de mesures urgents per fer front a l'emergència de l'habitatge i a la pobresa energètica, la de modificació del text refós de la llei de finances públiques, la d'una nova proposta de llei electoral, la de mesures urgents per a l'habitatge i la de conciliació de vida laboral i familiar i la lluita contra la violència de gènere.

La ponència conjunta que redacta la proposició de llei electoral segueix constituïda i pendent de redactar el text. Aquest període de sessions no s'ha reunit cap vegada. 

Quin balanç fa el Parlament d'aquesta legislatura?

Des de mitjans de desembre del 2012, el Parlament ha fet 46 sessions plenàries. Als plens s'han fet 36 sessions de control, durant les quals el president de la Generalitat ha respost 252 preguntes, i els consellers, 429. A més de les sessions ordinàries, s'han fet dos debats de política general i els monogràfics sobre la joventut, l'increment de la pobresa i les desigualtats i el món agrari.

A més, des de l'inici de la legislatura s'han validat 12 decrets llei, s'han aprovat 169 mocions, 30 de les quals aquest període de sessions, i s'han fet 555 comissions, que sumen 1.590 hores i durant les quals s'han substanciat 674 compareixences i s'han adoptat 820 resolucions.

21D

Més continguts de

21D
PUBLICITAT

Totes les dades, notícies i anàlisis per entendre la convocatòria electoral

Vés-hi
PUBLICITAT
PUBLICITAT