Menys confiança en les vacunes a Europa

Només el 59% de la població de la part occidental del continent defensa que són segures

Més de tres quartes parts de la població mundial considera les vacunes "segures" i "efectives", segons la principal enquesta global realitzada sobre actituds cap a la salut i la ciència, presentada avui a Londres. Però la situació és diferent si s'enfoca específicament cap a Europa i els Estats Units. A les regions del món amb rendes altes és on es registra menys certesa respecte a la seguretat d'aquests tractaments. Així, un 72% de les persones als Estats Units i un 73% al nord d'Europa es mostren convençudes que es pot confiar en la seva utilitat. A l'Europa Occidental el percentatge de població que hi confia és del 59% i a l'Europa de l'Est només un 40% les considera segures.

Per arribar a aquesta conclusió, l'anomenat Wellcome Global Monitor va sondejar 140.000 persones de més de 15 anys en 140 països a través de la firma Gallup World Poll. En concret, l'estudi va detectar que més del 79% de la població mundial creia que les vacunes eren "segures" i el 84% "efectives".

A les regions del món amb renda baixa la proporció d'individus que confien en les garanties de la vacunació és molt més alta, amb percentatges de fins al 95% en zones del sud de l'Àsia i del 92% a l'est de l'Àfrica.

Jeremy Farrar, director de Wellcome –fundació independent dedicada a la investigació científica–, va destacar que l'enquesta aportava "una visió sense precedents de la relació existent entre la ciència i la societat a tot el món". "Les vacunes, per exemple, són una de les nostres eines sanitàries públiques més poderoses, i necessitem que la gent hi confiï", subratlla.

El document conclou que la confiança en la vacunació tendeix a anar fortament lligada a la fe en els científics i els professionals mèdics. Es destaquen els casos cridaners de Bangladesh i Ruanda, on es va detectar el nivell més alt de confiança en les vacunes: "gairebé un acord universal" sobre la seva seguretat, efectivitat i importància.

En el cas d'Europa, en canvi, al voltant d'un cinquena part de la població o bé no està d'acord o no està convençuda que siguin tractaments dignes de credibilitat. Els nivells més baixos de confiança es registren a l'Europa Occidental, on un 22% no creu que siguin segures, mentre que a l'Europa de l'est un 17% no està d'acord que siguin efectives.

Al continent europeu és destacable "l'escepticisme" de França, que mostra el nivell de confiança més baix a escala global. Un terç dels seus ciutadans –el 33%– opina que les vacunes no són segures i un 10% no creu que siguin importants per als nens. El sondeig també detecta que el 92% dels pares de tot el món asseguren haver vacunat els seus fills i un 92% de les persones –fins i tot les que no tenen fills– consideren important que els nens estiguin immunitzats.

Charlie Weller, responsable de vacunes de Wellcome, creu que "cal assegurar-se que les persones confien en la seguretat i l'efectivitat de les vacunes". A més de l'actitud respecte a la vacunació, l'enquesta pregunta als participants sobre la seva actitud pel personal sanitari i identifica que tres quartes parts de la població mundial –el 73%– confia en metges i infermeres, més que en qualsevol altra persona, a l'hora de rebre assessorament sanitari.

En un altre apartat relatiu a la ciència, un 72% diu que confia en els científics, però més de la meitat –el 57%– confessa no saber-ne gaire de la matèria i gairebé un de cada cinc enquestats –el 19%– pensa que aquest coneixement no els beneficia personalment.

Imran Khan, responsable de relacions públiques de Wellcome, destaca per la seva banda que l'enquesta "mostra clarament que les creences de les persones sobre la ciència estan profundament vinculades a la seva cultura, context i procedència".

Una altra dada curiosa revela que els homes són més propensos a afirmar que saben "alguna cosa" o "molt" sobre ciència, un 49% respecte al 38% de les dones.