Ja són 49 els vagons del metro amb amiant, però TMB insisteix que no suposen cap perill

També s'estan analitzant les caixes de convertidors elèctrics perquè se n'ha trobat en una volandera

La direcció de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha informat aquest dimarts els membres del comitè de seguretat i salut del metro que ja són 49 els vagons on s'ha detectat amiant. Fins ara s'han analitzat 154 dels 210 cotxes que integren les sèries 3000 i 4000, les més antigues. El component s'ha trobat en una baixa proporció i en un estat no friable; és a dir, que no desprèn fibres i està ben conservat, motiu pel qual no suposa cap perill per als passatgers ni per als treballadors, segons ha insistit TMB.

TMB retira tres vagons a causa de la presència d'amiant a la pintura

L'amiant es troba en la pintura antisoroll que revesteix les caixes i la part inferior dels bastidors. També s'estan analitzant els components de les caixes de convertidors elèctrics de les sèries 2000, 3000 i 4000, entre les quals s'ha identificat una volandera amb amiant. Mentrestant, als vagons amb amiant no s'hi fa cap actuació de manteniment que pugui alterar l'estat de la pintura i provocar l'emissió de fibres sense les precaucions adequades. En el cas de la volandera, el component està confinat dins del cofre, de manera que se senyalitzarà i s'evitarà tota manipulació fins que sigui retirat.

Tampoc es farà manteniment als convertidors dels trens de les sèries 2100 i 500, que estan pendents de ser analitzats. Pel que fa als combois integrats posteriorment, els fabricants de les sèries 2100 i 500 han confirmat documentalment que la pintura bituminosa que revesteix els cotxes no conté amiant. Els constructors dels trens més moderns (sèries 5000, 6000 i 9000) han certificat que els van fabricar sota la normativa que ja prohibeix l'ús d'aquesta fibra.

TMB mantindrà els combois amb amiant però dosificarà el seu servei

Una empresa externa especialitzada està fent l'inventari exhaustiu de l'amiant, tant a la xarxa de transport com a les dependències i en tot tipus de vehicles. L'inventari complet serà el punt de partida per elaborar un pla per eliminar tot l'amiant els pròxims anys en funció dels recursos disponibles. Entre els punts d'actuació preferents hi ha la retirada de les planxes de fibrociment de la coberta de l'estació de Verneda, que es farà durant el 2019.

El Col·lectiu Ronda veu irresponsable que TMB no retiri els combois amb amiant