Finalitzen les obres de renovació de la plaça Tetuan

Aquesta plaça de l'Eixample ha millorat significativament gràcies a la renovació de paviments, balustrades, portes d'entrada, lluminàries, mobiliari urbà i senyalització, entre altres aspectes

Ja han finalitzat les obres de manteniment dels jardins del Doctor Robert (plaça Tetuan), que han permès millorar aquest espai situat a la confluència de la Gran Via de les Corts Catalanes amb el passeig de Sant Joan (Eixample). Les obres han comptat amb un pressupost d’uns 190.000 euros. Una de les principals actuacions que s’han dut a terme és el drenatge, la reposició i l’estabilització dels actuals paviments granulars dels jardins.

També s’han substituït i reparat les peces de pedra dels paraments verticals, com són els murs i els esglaons. La mateixa actuació ha tingut lloc amb les peces de pedra de les balustrades perimetrals: s'han netejat les que estaven en bon estat. Pel que fa al paviment de lloses de formigó, s’ha netejat i s’han arreglat les juntes del paviment per tal de rejuntar-les amb ciment i igualar-ne el nivell.

Els elements de mobiliari urbà també s’han millorat. En el cas de les portes d’accés als jardins, s’han reparat, soldat i millorat els panys i la pintura. Els antics bancs de formigó s’han substituït per bancs de fusta i se n'han millorat els fonaments. S’han canviat els fanals i les lluminàries dels fanals existents.

També s’han millorat els drenatges i les escorrenties de les superfícies del jardí. S’han recol·locat els pericons, tapes i altres elements superficials de les instal·lacions de reg per adaptar-los als nous paviments i s’han millorat les instal·lacions.

La senyalització també s’ha renovat i s’han reparat els interiors dels murs i paraments verticals dels accessos, els han rematat amb peces de maó i morter arrebossat fins arribar als nivells del terreny. Totes aquestes actuacions han tingut en compte la protecció de la vegetació actual de l’espai.

Els jardins del Doctor Robert són un element essencial del patrimoni urbà i paisatgístic de l’espai verd de Barcelona. És una mena d’oasi de verdor enmig de dues de les principals vies de la ciutat. Aquesta actuació es troba emmarcada dins el procés de transformació del passeig de Sant Joan, que ja està arranjat en un primer tram entre la plaça Tetuan i l’Arc de Triomf, i que està previst que continuï en una segona fase entre la plaça Tetuan i la de Mossèn Jacint Verdaguer.

Actualment, aquesta plaça inclou la font de la Sardana, de Frederic Marès, i el monument del Doctor Robert, de Josep Llimona. La plaça es diu de Tetuan en record a la batalla de Tetuan (febrer del 1860), quan l’exèrcit espanyol comandat pel general Leopoldo O’Donnell va llançar a l’atac el batalló de Voluntaris Catalans que formava part de la divisió de reserva comandada pel general Prim.


Més continguts de